De støtter ombygning af No1

Det har taget 3 år at få samlet de nødvendige midler til ombygningen af No1. Byggeriet starter den 2. juli og ventes afsluttet midt i september.

Pengene kommer bl.a. fra følgende fonde:

En halv million kommer fra LAG Midt Nordvestsjælland, som formidler penge fra EU til udviklings af landdistrikterne. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

143.000 kroner kommer fra Lokale og Anlægsfonden, som har øremærket sine penge til de indvendige arbejder.

Og 300.000 kroner er byfornyelsesmidler fra Holbæk Kommune og staten. De penge er øremærkede til facaderenoveringen

Menu