Bestyrelsen

Bestyrelsen som den ser ud efter valg af ny formand, tre nye medlemmer, genvalg af et medlem samt to suppleanter ved generalforsamlingen 20. marts 2024.

Jesper Knudsen, formand

Telefon: 29 25 66 08

Email: formand@faellesskabtollose.dk

Jesper Henriksen, næstformand

Bo Basbøll, bestyrelsesmedlem

Kirsten Andersen, bestyrelsesmedlem

Hanne Nielsen, bestyrelsesmedlem

Merete Skov-Hansen, bestyrelsesmedlem

Jens Højgaard Hansen. Bestyrelsesmedlem

SUPPLEANTER:

Brit Eriksen, suppleant

Email: udlejning@faellesskabtollose.dk

Vibeke Husum, suppleant

Email: medlem@faellesskabtollose.dk