Vores historie

Starten på Fællesskab Tølløse

Efter kommunesammenlægningen i 2007 var der ikke længere noget, der hed Tølløse Kommune. Tølløse blev en del af Holbæk Kommune og mistede derved noget af sin identitet. Da byen nogle år senere led svært under arbejdet med udvidelsen af banen, gik det helt galt. Samtidig var finanskrisen ved at sætte sine spor, og mange butikker måtte lukke. Byen gik simpelthen i sort.

Lone og Jens Algot, som selv er erhvervsdrivende i Tølløse, kunne ikke længere bare sidde og se til og inviterede derfor erhvervsdrivende og andre, som kunne have interesse i byens ve og vel, til “Hygge- og Informationsaften” i Tølløse Hallen den 11. marts 2014.

Ca. 50 personer tilmeldte sig arrangementet, som blev en stor succes. Rigtig mange gode idéer blev drøftet, og da mødet sluttede, var der ingen tvivl om, at der var vilje og gode kræfter i byen til at skabe noget nyt.

En initiativgruppe bestående af 9 personer fra byen holdt de følgende måneder rigtig mange møder i Lone og Jens’ butik på Tølløsevej 12, som siden fungerede som mødested for diverse projektgrupper og som sekretariat.

Der kom mange gode idéer på bordet og initiativgruppen fandt hurtigt ud af, at der var basis for og vilje til at danne en forening. En forening for alle borgerne, hvor man ville løfte byen op på et helt nyt og positivt niveau.

Initiativgruppen var dog klar over, at det krævede meget mere at starte en forening end bare at stifte den på en generalforsamling. Gruppen ville tage pulsen på byens borgere og indkaldte derfor til et Idéudviklingsmøde på Sejergaardsskolen den 21. maj 2014.

Der mødte lidt over 100 borgere op til mødet, som blev ledet af frivilligkonsulent Jens Albagaard fra Frivilligcenter Holbæk. Jens havde velvilligt stillet sig til rådighed for at hjælpe med afviklingen af dette møde, og han styrede det til UG. Han delte deltagerne op i grupper, som, i et specielt rotationssystem, skulle drøfte og nedskrive gode idéer – og der blev i den grad noteret idéer på små farvede sedler. Her blev det også besluttet, at Tølløse igen skulle have sin egen Sankt Hans fest.

Efter mødet på Sejergaardsskolen var initiativgruppen ikke længere i tvivl om, at der skulle stiftes en forening.

Men inden da, skulle der arrangeres Sankt Hans fest, som kun lå en måned længere fremme. Mange mødte op til et planlægningsmøde, og i løbet af nogle få timer og en besigtigelse af den gamle grusgrav ved Lidtgodtvej, som Claus Jørgensen fra Hjertebjerggård havde stillet til rådighed, var Sankt Hans festen en realitet.

Ca. 500 borgere mødte op til en fantastisk aften med underholdning, grillpølser, båltale og hvad der ellers hører til, og alle var enige om, at det var en kæmpe succes, som naturligvis skulle gentages.

Den 16. juli 2014 indkaldte initiativgruppen igen til forskellige projektgrupper. Denne gang handlede det om hele 3 begivenheder, som skulle arrangeres og løftes af fællesskabet. Rengøring af byen, cykelløb og åbning af spor 2. Byen skulle gøres pæn og ren, så vi kunne være bekendt at byde velkommen til Post Danmark Rundt rytterne, trafikministeren og borgmesteren med mange flere.


Igen viste fællesskabet i Tølløse sig at være stærkt. Ca. 40 borgere mødte op med haveredskaber, trillebøre, trailere, græsslåmaskiner m.m. og brugte en solrig fredag aften på at gøre hovedstrøg og plæner super flotte. Efter veludført arbejde hyggede deltagerne sig med pølser, kaffe og kage ved Farouks grillcafé på jernbanepladsen.

Post Danmark Rundt arrangementet blev, også med kort varsel, sat i søen. Pia Løve, som var en del af initiativgruppen, foreslog, at vi samlede penge ind på facebook til et kæmpe banner, der skulle hænges op i den stor byggekran, der på det tidspunkt stod lige imellem Tølløsevej og Kvarmløsevej. Banneret skulle hilse byens lokale cykelhelt, Mads Pedersen, velkommen, når han kom kørende ind i byen.
Pengene blev indsamlet, og banneret kom til at veje i kranen. Arrangementet med musik og grillpølser på det lille torv midt i byen blev en succes. Og naturligvis var der stor jubel, da cykelrytterne, med Mads Pedersen i feltet, kørte igennem byen.

Så var det blevet tid til at få formalia i orden i den nye forening, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling på Sejergaardsskolen den 19. august 2014.
Frivilligkonsulent Jens Albagaard, som igen blev hyret, afviklede generalforsamlingen på fornemste vis til stor tilfredshed for de ca. 60-65 borgere, der var mødt frem denne aften.

Den 29. september 2015 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at foreningen skulle købe Danske Bank bygningen på Tølløsevej 1, som havde stået tom en del år.

Borgerhusguppen

Den selvstændigt arbejdende borgerhusgruppe var længe forinden gået i gang med at samle midler ind til købet ved at sælge folkeaktier og søge fondsmidler.

Britt Rosenstand stod fast på pladsen foran Brugsen og solgte folkeaktier.

Gruppen bestod af Britt Rosenstand, Brit Eriksen, Lennart Skov-Hansen, Flemming Jørgensen, Thorsten Grenaae og Jesper Knudsen. Gruppen stemte gennem måneder dørklokker i hele Tølløse og stod med salgsmateriale ved Brugsen. Gruppen skaffede ca 150.000 kroner til køb af Tølløsevej.

Oveni kom Sparekassen Sjælland med en stor pose penge og kommunen gav også et pænt tilskud.

Købet var en lang og besværlig proces, som kun kunne lade sig gøre, fordi nogle ildsjæle investerede en masse tid og energi i projektet. Den 20. november 2015 fik Fællesskab Tølløse så overdraget nøglen til No1.