Tølløse Fælled: Grøn plet i byen

Tølløse Fælled er en grøn plet i den østlige del af Tølløse By. Det 5,77 hektar store område ejes af Holbæk Kommune, men drives efter aftale af Fællesskab Tølløse.

En del af arealet er vild med vilje. Langt fælledgræs, vådområde og vilde blomster giver bedre betingelser for bier, sommerfugle og andet dyreliv.

Det huser også en træsamling med eksotiske træer og en frugthave med æbler, blommer og kirsebær.

Dronefoto: Christian R. Jørgensen

 På Tølløse Fælled afholdes lokale kulturelle arrangementer som Tølløse Festivalen i sommerhalvåret. Om vinteren er Tølløse Fælled et populært sted at kælke og stå på skøjter.

Tølløse Fælled forventes udviklet i de kommende år. Det sker i en fælles arbejdsgruppe under Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum. Kontaktperson er Jesper Knudsen, jesper.knudsen724@gmail.com.

 Områdets historie

Navnet Tølløse Fælled er nyt, men har rødder tilbage til det gamle landsbyfællesskab, hvis ånd er genoplivet i Fællesskab Tølløse. 

 I middelalderen var arealet en del af jorden under Aastrup Kloster. Men fra slutningen af 1700-tallet fik Lindegården, som var fæstegård under Aastrup, tildelt 52 tønder land. Tølløse Fælled udgør den sydligste fjerdedel af denne jord.

Området som det så ud ca. 1925. Vejen yderst til højre skulle være Hjertebjergvej.

 Området var dengang sumpet, fordi vandet fra hele landsbyen Kvarmløse løb i grøfter fra gadekæret og voldgravsområdet ved Kvarmløsegården og ned over markerne.

 I 1971 købte den daværende Tølløse Kommune både jorden og Lindegården for 700.000 kroner. Og fra begyndelsen af 1980 indgik planer om en bypark i kommuneplanen.

 I 2001 vedtog kommunalbestyrelsen i Tølløse, at området skulle udlægges til bypark.  Men først efter at frivillige fra foreningerne Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum satte gang i projektet  i 2019, blev parken til virkelighed. Den 29. august 2019 blev projektet præsenteret på et borgermøde i Kulturhuset No1, hvor der var stor opbakning til planerne blandt de mange fremmødte.

Med økonomisk støtte fra Holbæk Kommune og en række lokale sponsorer og privatpersoner kunne anlægsarbejdet begynde i oktober 2020. Tølløse Fælled åbnede officielt den 21. august 2021.

Klimasoluret og Istidsruten

Klimasoluret på Tølløse Fælled er en milepæl på Istidsruten – den 280 kilometer lange cykelrute, som passerer Tølløse Fælled via cykelstien på Kvarmløsevej.

Soluret er en kunstinstallation udtænkt af kunstneren Karin Egede. Du finder den på fælledens højeste punkt, når du følger grusstien mod syd. I midten ligger en otte ton tung koralkalkblok, der er hentet op fra Danmarks 63 millioner år gamle fossile undergrund i Faxe Kalkbrud. Omkring blokken ligger en urskive bestående af 12 store sten hentet fra den lokale Sophienholm Grusgrav. De fire store sten omkring urskiven markerer de fire verdenshjørner.