Fakta Tølløse Fælled

Allerede i starten af 1980erne blev der talt om en bypark i Tølløse på det grønne areal mellem Dalvænget og Rødtjørnevej. I næsten 20 år har området været lagt ud til bypark i lokalplanen. Dengang fastslog politikerne, at den endelig udformning, indretning og beplantning af området skal ske efter en samlet plan, “som udarbejdes i dialog med de fremtidige brugere af området.”

De seneste næsten to år har frivillige fra følgende lokale grupper og foreninger så engageret sig i projektet: Tølløse Lokal Forum, Stigruppen og Bæredygtighedsgruppen i Fællesskab Tølløse, Tølløse Festivalens styregruppe, den lokale løbeklub Tølløberne og naboer til byparken.  Udviklingsarbejdet er sket i tæt dialog med Holbæk Kommune.

Den 29 august sidste år blev projektet så præsenteret på et borgermøde i Kulturhuset No1, hvor der var stor opbakning til planerne blandt de mange fremmødte.

Tølløse Fælled

Den nye park har endnu ikke fået et navn. Men arbejdstitlen er Tølløse Fælled. Dele af arealet skal nemlig fremover udvikle sig som halvvild fælled.

Arealet, som ejes af Holbæk Kommune, er 5,77 hektar stort og tænkes indrettet til motion og bevægelse. Stier skal være markeret med meterskilte, så løbere og gående kan bruge dem aktivt i deres træning og motion. Med tiden er det også tanken at etablere en udendørs fitness-station på området.

Plads til cirkus, Tølløse Festival og Skt. Hans

Med Tølløse Fælled får byen også et grønt område, der kan bruges til større fælles arrangementer til glæde for byens borgere.  Allerede i dag bruges området til cirkus. Men det er også tanken, at parken bl.a. skal huse Tølløse Festivalen og  Sankt Hans fest.

Planen er, at parken bliver en blanding af:

  • Åbne områder, der passer sig selv. Uklippet græs, træstammer, stenbunker, øer med vilde blomster af hensyn til bier og andre insekter til gavn for biodiversiteten i området.
  • Åbne områder, der vedligeholdes som klippede græsrum og græsstier. Bl.a. et stort ovalt aktivitetsområde på ca. 60 meter gange 100 meter, som kan bruges til arrangementer.
  • Øer af træsamlinger. Bl.a. egetræer, en frugtlund og en kirsebærlund.
  • En mindre sø/vådområde, der etableres på området.
  • Og stier – både faste grusstier og klippede græsstier.
  • Der vil blive placeret bænke i området.
Skitse af projektet. De røde prikker er forslag til placering af bænke.