Tølløsevej 1

Historien om Tølløsevej 1

På billedet ser man Jernbanevej med det lille ledvogterhus yderst til højre.

På hjørnet af Jernbanevej og Tølløsevej lå indtil midten af 1960erne et lille gult ledvogterhus. I 1959 var hus og grund ellers blevet købt til en pris af 30.000 kr. af Landmandsbanken, som ønskede at bygge en ny filial. Men byggeriet på stedet kom til at trække i langdrag. Før der kunne bygges, skulles ledvogterhuset nemlig rives ned.  Og det var ikke så let.

For i huset boede banearbejder Gudmund Hansen med sin kone Ester og deres 4 børn, Birgith, Søren, Peter og Ole. Den samme Ole var med i styregruppen i Fællesskab Tølløses opstart og blev senere valgt til den første bestyrelse i foreningen.

I forbindelse med handlen havde sognerådet fået indføjet den klausul, at Gudmund Hansen kunne blive boende, indtil banken kunne tilbyde ham og hans familie en anden bolig, som de kunne acceptere. Først i 1965 kom man til enighed. Banehuset blev revet ned, og det nye byggeri blev påbegyndt.

Arkitekten bag den nye halvcirkelrunde bygning på Tølløsevej 1 var Tormod Jacobsen, København, og det kostede 554.498 kr. at opføre banken. Der blev fortrinsvis benyttet lokale håndværkere, blandt andet stod Frede Hansen, Tølløse for murerarbejdet. Inventaret blev leveret af snedker A. Larsens Eftf. på Kvarmløsevej, og gardinerne sørgede naboen manufakturhandler Boesen for. I 2012 lukkede Danske Bank afdelingen, og samtidig blev bygningen sat til salg.

På et borgermøde i Tølløse Hallen, som Lone og Jens Algot havde indbudt til den 11. marts 2014, kom der en opfordring fra Byrådsmedlem Ole Hansen. Man burde stifte en forening til glæde for Tølløses borgere og andre og købe Danske Bank-bygningen og lave den om til borgerhus. Ole Hansen blev på mødet spurgt, om han ville være med til at stifte en sådan forening. Det ville han gerne, hvis der også kom tilsagn fra andre af de tilstedeværende. Der blev herefter dannet en initiativgruppe bestående af Lone og Jens Algot, Hanne og Klaus Engberg, Pia Løve, Mogens Andreasen, Thorsten Grenaa og Claus Andersen.

Efter mange møder i den efterfølgende tid blev Fællesskab Tølløse stiftet på en generalforsamling i Sejergårdsskolens samlingssal den 19. august 2014.

En selvstændigt arbejdende gruppe – den såkaldte borgerhusgruppe – gik ind i arbejdet med at organisere købet af bygningen. Læs mere her.

Og i november 2015 skete det så – den tidligere Danske Bankbygning blev solgt til Fællesskab Tølløse. Foreningen gik straks herefter i gang med at indrette kulturhus på stedet.