Kom med i Erhvervsfællesskab Tølløse

Erhvervsfælleskab Tølløse er et netværk under Fællesskab Tølløse. Det er vigtigt, at alle virksomheder i Tølløse står sammen og bakker op om udviklingen af Tølløse. Ved at stå sammen, kan vi bedst muligt være med til at påvirke udviklingen i den retning, vi ønsker.

 • Alle erhvervsdrivende i detailhandel, liberale erhverv, produktion, salg, service samt anden virksomhed kan deltage i netværket.
 • Fællesskabet er organiseret med en styregruppe bestående af 3-5 medlemmer, der koordinerer aktiviteter og indkalder til møder for deltagerne. Et af styregruppens medlemmer optræder som talsmand og formelt kontaktpunkt. Styregruppen vælges for et år ad gangen på årets sidste netværksmøde.

Styregruppen består af:

Styregruppen er p.t. under etablering.

Kontakt Jens Algot, hvis du er interesseret i at være med. Det gør du ved at sende en mail til: formand@faellesskabtollose.dk

Erhvervsfællesskabets formål er at: 

 • Samle byens erhverv og forretninger i et stærkt fællesskab samt arbejde for, at der på tværs af erhverv skabes samarbejde blandt byens erhvervsdrivende.
 • Virke som et upolitisk bindeled til Holbæk kommune.
 • Være Tølløses stemme i Holbæk Erhvervsforum.
 • Fremme udviklingen af Tølløse som et godt sted at bo, besøge og drive virksomhed.
 • Støtte udviklingen af bydele – eksempelvis på mostgrunden.
 • Støtte op om kulturelle og sportslige tiltag til gavn for byens borgere.
 • Medvirke ved tiltag der forskønner en tur igennem byen.
 • Arbejde for udbygning og dermed tilflytning så alle byens skoler er fyldte og trives.
 • Synliggøre Tølløse i de lokale medier.
 • Drøfte og påvirke trafikale forhold, så erhverv og beboelse til stadighed kan sameksistere.

Pris for deltagelse:

 • Det er gratis at deltage, men… 🙂
 • Optagelse og deltagelse i netværket og de 4 årlige netværksmøder er gratis, men forudsætter, at man er medlem af Fællesskab Tølløse – pris i 2022 250 kr..
 • Vi opfordrer til et medlemskab af Holbæk kommunes erhvervsforrum HEF for at kunne bruge de mange tilbud. Dette medlemskab er behæftet med et årligt vederlag afhængigt af antal ansatte.

 Hvad får du ud af at være med?

 • Fire årlige netværksmøder.
 • Sparring med de øvrige medlemmer om relevante temaer samt mulighed for at skabe nye relationer til gavn for din virksomhed og Tølløses udvikling.
 • Mulighed for at foreslå nye tiltag og arrangementer i et forum, hvor fokus er på udvikling af Tølløse som et godt sted at bo, besøge og drive virksomhed.
 • Koordinering af tiltag omkring højtider og arrangementer.
 • Erhvervsrelevant Information fra Holbæk Erhvervsforum og kommune.
 • Information og invitation for kommende arrangementer via kvartalsnyhedsmail.
 • Fælles transport og deltagelse i arrangementer i Holbæk erhvervsforum (kræver medlemskab til vise typer arrangementer andre er fri for alle).
 • Synlighed på netværkets Facebook og LinkedIn.
 • En styregruppe der arbejder aktivt for dig og Tølløse.