Medlemmer og venner støt ny bypark

Giv et træ – plant det selv

Du kan nu hjælpe med at plante træer eller støtte indkøb af bænke til Tølløse Fælled. Vi arbejder på at skaffe penge til bl.a. at plante 50 træer og placere fem bænke på området.

Vi har nu gennem næste to år arbejdet på at etablere en ny bypark i området mellem Rødtjørnevej og Dalvænget. Den har endnu ikke fået et navn, men arbejdstitlen er ”Tølløse Fælled”. Arbejdet er udført af en selvstyrende projektgruppe under Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum.

Nu er projektet i gang.

Læs mere om projektet her.

Gå allerede nu en tur på Fælleden og fornem hvordan det vil blive.

Tjek selv byparken ud. Claus Jørgensen har slået græsset der, hvor der skal være stier og opholdsområder.

Støt os gerne

Vi har allerede næsten en million kroner til projektet.  Dels 575.000 kroner fra Holbæk Kommune. Og dels 400.000 kroner fra Banedanmark. Penge som stammer fra baneudvidelsen for seks år siden, hvor Banedanmark betalte Holbæk Kommune 400.000 kroner for at efterlade et større jorddepot på området. Disse penge bruges nu til byparken.

Vi når rigtig langt for 975.000 kroner. Etablering af aktivitetsplads og sø, plantning af træer, opsætning af bænke og etablering af stier og opholdsområder. Vi håber allerede i august 2021 at kunne afholde Tølløse Festival på ”vores eget område”. Sikken en fest det vil blive med Tølløse Festival igen.

Men det er ikke helt nok til beplantning og bænke på området.

Sådan kan du bidrage

Giv et træ – eller to – eller tre!

Vi håber meget, at vores medlemmer og venner vil bakke op om projektet. De indsamlede penge skal bl.a. bruges til plantning af 50 træer og indkøb af 5 bænke. Et træ koster ca. kr. 300, og en bænk koster ca. kr. 5.000. Pengene kan også blive brugt til at medfinansiere en vandpost på arealet, så det bliver lettere at vande fx træer i tørre perioder.

Ethvert beløb – stort som lille –  modtages med TAK.  Alle bidrag går ubeskåret til formålet. Der er intet administrationsbidrag.

Sådan indbetaler du

Mobile Pay nr. 591883, (modtager: Tølløse Fælled – Byindsamling)

Netbank reg.nr. 9880, konto 322285 (modtager: Byindsamling – Fællesskab Tølløse)

Giver du et bidrag på kr. 300 eller derover, kan du få dit navn på sponsortavlen, som opsættes to steder i Tølløse Fælled og i No1. Ønsker du det, skal du gør følgende: Indbetal dit bidrag og udfyld derefter formularen neden for og send den.

Hvad hvis vi samler for meget ind?

Skulle der ske det, at vi får flere penge, end vi skal bruge til parken, så vil pengene gå til et andet igangværende projekt, som også kræver medfinansiering. Det drejer sig om etablering af en terrasse uden for No1, som dels giver bedre udendørs opholdsfaciliteter og dels skaber en god forbindelse mellem No1 og pladsen foran. Dermed kan vi også her få afsluttet et projekt, som afrunder hele området midt i byen. Her skal bruges ca. kr. 30.000.

Ønsker du at vide mere om projektet og om din støtte, kan du kontakte:

Jesper Knudsen, næstformand for Fællesskab Tølløse, projektleder for Tølløse Fælled,

telefon 29256608, mail: jesper.knudsen724@gmail.com, eller

Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse, telefon 22667273, mail: formand@faellesskabtollose.dk