Ordensregler

Ordensregler ved brug af No1

Aflever huset i samme stand, som du modtager det!

Ordensregler ved brug af No1 – april 2022  – se den her.

Vi håber, at du bliver tilfreds med lejemålet, at du vil gøre brug af det igen, og at du vil anbefale No1 til andre. Vi forventer, at du afleverer huset i samme stand, som du overtager det – ryddeligt og rengjort – og at du overholder de ordensregler, som er skitseret herunder.

Generelt:

Hvem kan leje:

Alle aktive medlemmer af Fællesskab Tølløse, der på booknings tidspunktet:

– er over 18 år (udlejer kan kræve forevisning af gyldig ID som led i godkendelsesbehandlingen af bookningen)

– er bosiddende i lokalområdet (radius 15 km fra Tølløse) og

– har været aktivt medlem af Fællesskab Tølløse i mindst 4 måneder.

Opfylder du ikke alle disse krav, kan du skrive en mail til udlejning@faellesskabtollose.dk, og ansøge om at leje huset. I mailen skal du skrive dit navn, adresse, telefonnummer, email, alder, hvad lokalet skal anvendes til, antal forventede deltagere og din tilknytning til lokalområdet.

Er du ikke allerede medlem, så meld dig ind HER

Lejer, som er medlem og over 18 år, er forpligtet til at være tilstede under hele arrangementet, ligesom lejer er ansvarlig for afholdelsen iht. lejebetingelserne.

Lejer og dennes gæster færdes i huset på eget ansvar. Fællesskab Tølløse påtager sig intet ansvar for tab, tyveri eller skader/overlast på lejers eller dennes gæsters person og ejendele.

Udlejer har ret til at lave kontrolbesøg i lejeperioden, såfremt der er begrundede antagelser for, at der foregår aktiviteter, som er overskridelser af lejebetingelserne, og kan ved grove overtrædelser afbryde arrangementet, evt. ved medvirken af tilkaldt politi. Et lejearrangement afbrudt på denne måde, medfører ikke tilbagebetaling / reduktion af indbetalt leje.

Afbestilling af lejemål skal ske skriftligt til udlejning@faellesskabtollose.dk. Ved afbestilling mindre end 14 dage før lejedatoen betaler lejer fuld leje. Ved afbestilling mindre end 30 dage før lejedatoen betaler lejer ½ leje. Depositum tilbagebetales.

Huset udlejes uden værtspar.

Huset kan IKKE lejes til:

Skoleafslutningsfester o.lign., ungdomsfester uden voksen deltagelse og ansvar. Huset kan ligeledes IKKE lejes til arrangementer torsdage, 1. januar, 24., 25. og 31. december.

Alkohol:

Det er ikke tilladt at udskænke alkohol for personer under 18 år ved offentligt tilgængelige arrangementer.

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge i huset, så al rygning skal foregå udendørs. Der må ikke efterlades cigaretskod nogen steder.

Stoffer:

Det er ved dansk lov forbudt at sælge eller indtage euforiserende stoffer – enhver overtrædelse af denne lov vil uden varsel blive politianmeldt.

Fyrværkeri:

Fyrværkeri og bordbomber er ikke tilladt ifølge loven om fyrværkeri. Nytårsaften må der dog affyres fyrværkeri på pladsen foran huset.

Booking:

Lejer erkender ved sin godkendelse af booking via www.faellesskabtollose.dk at være informeret om ordensreglementet og agter at efterleve dette.

Lejer skal ved lejemålets begyndelse forvisse sig om, at huset, med tilhørende inventar og installationer, forefindes som reglementet foreskriver, og eventuelle fejl og mangler skal omgående meddeles.

Undlades dette risikerer lejer at blive pålagt erstatningsansvar for eventuelle fejl og mangler.

Erstatningspligt:

Efter lejemålets ophør synes lokaler, inventar og service mm. Eventuelle skader og mangler modregnes i depositum. Hvis udgiften til skader og mangler ikke kan dækkes af depositum, forpligter lejer sig til at betale det manglende beløb.

Erstatningspligt påhviler lejer for bortkomne og/eller beskadigede effekter, bygningsdele eller materiel i øvrigt.
Erstatning for ituslået eller bortkommet service andrager en værdi svarende til dagsprisen.

Ved manglende rengøring trækkes der kr. 500 af det indbetalte depositum.

Ved fejlbehandling af gulv ved vask, trækkes der kr. 500 af depositummet pr. efterbehandling.

Ved manglende oprydning trækkes der kr. 500 af det indbetalte depositum.

De af lejer anbragte, efterladte effekter og andet står for lejers egen regning og risiko.

Der kan ikke pålægges Fællesskab Tølløse nogen erstatningspligt i forbindelse med evt. indbrud eller hærværk.

Afvigelser fra ovenstående ordensreglement skal, for at kunne betragtes som værende gyldige, være skriftligt aftalt.

Oprydning og rengøring:

Gulvvask. Vær særlig opmærksom på instruks vedr. gulvvask. Se den HER:  Gulvvask instruks – ingen sæbe – December 2019

Spildte ting og væsker skal straks tørres/fejes op, så gulve og inventar ikke belastes unødigt.

Lokaler, inventar, apparatur og service mm. skal efterlades i ordentlig, ryddelig og rengjort stand. Det gælder også udendørsarealer.

Stole og borde rengøres og placeres som ved ankomst. Ekstra borde og stole, som er hentet i depotet, sættes tilbage, som det stod. Alle gulve fejes, vaskes og støvsuges.
Komfur, ovne, køleskab og fryser samt det øvrige anvendte rengøres.

Service og bestik skal efter opvask sættes på plads i skabene på de mærkede pladser.

Termokander skal tømmes og vaskes af, og lysestager skal rengøres for stearinrester.

Affald:

Affaldscontainer forefindes bag bygningen.

Ved lejemålets afslutning:

Lejer har ansvaret for, at nedenstående punkter er udført:
• Lejers egne effekter skal senest ved lejemålets ophør være fjernet fra huset
• Lejer skal, inden huset forlades, sikre sig, at alt elektrisk og levende lys er slukket, vinduer er lukket, persienner trukket op og alle yderdøre er aflåst.

Tak, fordi du efterlader huset i samme stand, som du ønsker at modtage det!

På gensyn – Fællesskab Tølløse