Om Fællesskab Tølløse

Visionen

Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt. Vi har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, hvor Tølløses borgere tager et medansvar for byen, og Tølløse bliver en god by at leve i. Målet skal nås ved at mobilisere de positive kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats.

Vores struktur

Fællesskab Tølløse har valgt at arbejde med en struktur, der er meget demokratisk og giver medlemmerne en meget stor indflydelse på de opgaver og de arrangementer, der er i foreningen.

Når en ny idé opstår, spørges medlemmerne om, hvem der har lyst til at være med til at løfte denne opgave. Herefter mødes de interesserede medlemmer og danner en gruppe med en eller flere tovholdere.

Denne gruppe er nu en af de bobler, der på illustrationen herunder omgiver bestyrelsen. Gruppen arbejder nu selvstændigt ud fra idéen og med den økonomi, som er vedtaget i bestyrelsen.

Gruppen kan være en gruppe, der opløses, efter arbejdet er udført, eller den kan være en permanent gruppe, der påtager sig samme opgave flere gange.

Modellen har været gældende fra starten i Fællesskab Tølløse. Den blev opfundet af Ole Hansen, som sad i den første bestyrelse i Fællesskab Tølløse.