De støtter ombygning af No1

Det har taget 3 år at få samlet de nødvendige midler til ombygningen af No1. Byggeriet startede den 2. juli 2018 og blev afsluttet sidst i september.

Pengene er kommet bl.a. fra følgende fonde:

En halv million kommer fra LAG Midt Nordvestsjælland, som formidler penge fra EU til udviklings af landdistrikterne. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

143.000 kroner kommer fra Lokale og Anlægsfonden, som har øremærket sine penge til de indvendige arbejder.

Og 300.000 kroner er byfornyelsesmidler fra Holbæk Kommune og staten. De penge er øremærkede til facaderenoveringen