Virksomhed støt ny bypark

Giv et bidrag til Tølløse Fælled

Her kan du som virksomhed støtte arbejdet med at etablere en ny bypark i Tølløse beliggende i Kvarmløse i området mellem Kvarmløsevej og jernbanen.

Du kan være med til at forvandle det nuværende markareal til en bypark med sø, stier, æblelund, kirsebærhave, bænke og en træsamling.

Vi har allerede 975.000 kroner takket være Holbæk Kommune og midler fra Banedanmark. Vi kommer langt for de penge, men ikke helt i mål. Vi kan stadig bruge penge til træer og bænke på området.

Projektet er i gang. Vi beder derfor dig om din støtte til projektet i form af et sponsorat. Læs mere om projektet her.

Tjek selv området ud. Claus Jørgensen har slået stier og aktivitetsområde, så du kan se, hvordan det kommer til at se ud.

Vi tilbyder følgende typer af sponsorater – men har du en helt anden idé, er du velkommen til at kontakte os.

Sø sponsor: Donation på mere end kr. 10.000

Sti sponsor: Donation på minimum kr. 10.000

Bænk sponsor: Donation på min. kr. 5.000

Natur sponsor: Donation på min. kr. 2.500

Træ sponsor: Donation på under kr 2.500

Pengene vil især blive brugt til træer og bænke, men også som medfinansiering af en vandpost på arealet. Også selv om du er sø- eller stisponsor. Sponsornavnet er kun et navn. Alle bidrag går ubeskåret til formålet. Der er intet administrationsbidrag.

Som sponsor vil du blive eksponeret på en sponsortavle to steder i byparken og i No1 samt på vores hjemmeside. Eksponeringens størrelse vil afspejle beløbets størrelse.

Kontakt os her, hvis du vil støtte

JA TAK. Kontakt mig for mere information eller snak om en  individuel aftale. Skriv til formand@faellesskabtollose.dk.

JA TAK. Jeg ønsker at tegne et sponsorat. Udfyld formular:

Hvis vi samler for meget ind?

Skulle det lykkes at få tilsagn om flere penge end byparken har brug for, har vi et andet igangværende projekt et andet sted i byen, som også kræver medfinansiering. Det drejer sig om etablering af en terrasse uden for No1, som dels giver bedre udendørs opholdsfaciliteter og dels skaber en god forbindelse mellem No1 og pladsen foran. Dermed kan vi også her få afsluttet et projekt, som afrunder hele området midt i byen. Her skal bruges ca. kr. 30.000.

Hvis der samles mere end byparken har brug for, så vil de blive brugt til at medfinansiere bedre udendørs opholdsfaciliteter her foran No1.