Borgermøde: Ny bypark på vej i Tølløse

For 18 år siden besluttede det daværende byråd at lave en bypark på det grønne område mellem Dalvænget og Rødtjørnevej. Nu er der borgermøde om et forslag, der kan blive virkelighed allerede næste år.

En arbejdsgruppe af frivillige Tølløse-borgere har nemlig udarbejdet et forslag, som de håber kan sættes i søen i løbet af 2020. Forslaget vil de gerne drøfte med byens borgere.

– Vi synes selv, det er en rigtig god plan. Men vi vil gerne have alle gode ideer på bordet. Derfor sender vi nu forslaget til debat på et borgermøde, siger Jesper Knudsen, der er frivillig koordinator for projektet.

Landsskabsarkitekt Birgitte Fink har tegnet et skitseforslag, der viser, hvordan den nye bypark kunne komme til at se ud. Det har hun gjort på baggrund af ideer fra en række gruppe og foreninger i Tølløse. Bl.a. Tølløse Lokalforum, Tølløse Festivalen, Tølløberne og Fællesskab Tølløse – herunder både foreningens stigruppe og bæredygtighedsgruppe.

Borgermødet finder sted den 29. august kl 19.30 i Kulturhuset No1 i Tølløse, og alle er velkomne.

Halvvild og kultiveret

Parken har endnu ikke fået et navn, men arbejdstitlen er Tølløse Fælled, fordi forslaget lægger op til, at området bliver en blanding af halvvildt og kultiveret:

– Åbne områder, der passer sig selv. Uklippet græs, træstammer, stenbunker, øer med vilde blomster – af hensyn til bier og andre insekter til gavn for biodiversiteten i området.

– Åbne områder, der vedligeholdes som klippede græsstier og græsrum.

– Øer af træsamlinger.

– En sø, der etableres på området.

– Og stier – både faste grusstier og klippede græsstier.

Motion og bevægelse

Parken tænkes indrettet til motion og bevægelse. Derfor laves der en skovsti op over bakken ind mod banen, så der er en bakketur til løbere og gående motionister.

Stier skal være markeret med meterskilte, så løbere og gående kan bruge dem aktivt i deres træning og motion. Det er også tanken at etablere en udendørs fitness-station på området.

Plads til fælles arrangementer

Med Tølløse Fælled får byen også et grønt område, der kan bruges til større fælles arrangementer til glæde for byens borgere.  Allerede i dag bruges området til cirkus. Men det er også tanken, at parken én dag om året skal kunne være hjemsted for Tølløse Festivalen.

Ikke en almindelig kommunal park

Tølløse Fælled skal ikke være en almindelig bypark i den forstand, at det er kommunen, der alene står for driften. Lokalt engagement og samarbejde med foreninger, borgere og naboer vil være afgørende for parkens drift. Derfor vil Fællesskab Tølløse tage initiativ til, at der oprettes et byparklaug af frivillige, der vil bidrage til driften af området.