Byparkprojekt Tølløse Fælled: Får 500.000 kroner fra Holbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har godkendt et tilskud på 500.000 kroner til at anlægge en ny bypark på det grønne areal mellem Dalvænget og Rødtjørnevej. Området ejes i dag af Holbæk Kommune.

Godkendelsen kommer efter, at projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 19. november anbefalede en ansøgning fra en gruppe af foreninger og grupper i Tølløse – bl.a. Fællesskabn Tølløse, Tølløse Lokalforum, Tølløse Festivalen og Tølløberne.

I forvejen havde projektet 400.000 kroner, så der nu er samlet 900.000 kroner ind til etablering af projektet.

Arbejdet med at skaffe penge til projektet fortsætter frem til midt i april. Det samme gør arbejdet med at få beskrevet projektet i detaljer. Det sker i en arbejdsgruppe, som alle kan deltage i. Aktuelt sidder der både repræsentanter for foreninger, aktive grupper og naboer til området. Er du interesseret i at deltage, kan du skrive til jesper.knudsen724@gmail.com.

Allerede i starten af 1980’erne blev der talt om en bypark i Tølløse på arealet, som skal udformes, så det giver oplevelser og lyst til aktivitet og hyggeligt samvær. Det skal være indrettet til såvel motion og bevægelse og fredfyldte gåture. Det skal også være levested for planter og dyr.