Velbesøgt generalforsamling: Flot overskud og ny suppleant i bestyrelsen

47 medlemmer var mødt op til generalforsamling i Fællesskab Tølløse torsdag. På dagsordenen stod bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer.

Merete Skov Hansen og Jesper Knudsen blev genvalgt.

Ud af bestyrelsen gik Brit Eriksen efter 3 års stor indsats.

Ind i stedet for Brit kom Jens Højgaard Hansen, som det seneste år har siddet som suppleant.

Jenny Abelgren blev genvalgt som suppleant. Og endelig blev Lis Roth valgt som ny suppleant i bestyrelsen.

Flot resultat og applaus til afgående

Lone Algot fremlagde regnskabet for 2018. Og årets resultat var et flot overskud på 67.647 kroner. Til trods for at No1 var lukket i over 3 måneder pga ombygning. Og selv om der ekstraordinært var skudt ekstra midler ind i ombygningsprojektet.

Det var Lone Algots sidste regnskabsfremlæggelse for Fællesskab Tølløse.

Hun trækker sig nemlig fra kassererposten, som hun har varetaget siden efter generalforsamlingen 2015. Lone fortsætter som ordinært medlem af bestyrelsen og som medlemsadministrator.

Der var mange pæne ord, applaus og vingave til både Lone Algot og Brit Eriksen for det store arbejde, de har lagt i Fællesskab Tølløse i de seneste år.

Formandsberetning og nye initiativer

Formand Jens Algot aflagde bestyrelsens beretning for 2018, som senere vil blive lagt op på siden her.

Og så blev der orienteret om nye initiativer. Der var bl.a. nyt fra stigruppen ved Bente Trane. Steen Bjerregaard fortalte det seneste fra Tølløse Festivalen – som kører igen i år – for tredje gang i nyere tid den 17. august. Og så orienterede Jesper Knudsen om to nye initiativer:

  • En filmklub i No1, som skydes i gang med to film i september og oktober.
  • Og så projekt bypark – som har ligget stille i 4 år – men som nu ser ud til at komme i gang igen. Det handler om en ny bypark på det store grønne område mellem Rødtjørnevej og Dalvænget.