Velbesøgt generalforsamling: Formand og bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Det var mødt små 60 medlemmer op, da Fællesskab Tølløse holdt generalforsamling den 20. marts.

Formand Jesper Knudsen var på valg og blev genvalgt. Også tre af bestyrelsens i alt seks medlemmer var på valg. Nemlig næstformand Jesper Henriksen, Kirsten Andersen og Jens Højgaard. Alle genopstillede og blev valgt. 

Også de to suppleanter Brit Eriksen og Vibeke Husum blev genvalgt. Dermed er der ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Frank Christensen blev valgt som ny revisor. Og Kirsten A Andersen blev valgt som ny revisorsuppleant.

Regnskabet for 2023 blev godkendt. Året endte med et lille overskud på små 15.000 kroner.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning – som kan læses her.

Bestyrelsens beretning: Generalforsamling i
Fællesskab Tølløse 2024
Dejligt at se så mange i aften. Vi er her heldigvis ikke alle sammen. Så ville det nemlig knibe med pladsen her i lokalet. Fællesskab Tølløse har i dag over 500 aktive medlemmer. Det er rigtig flot. Det siger noget om rigtig stor opbakning i byen og omegn. Og så er det samtidig også vigtigt for vores økonomi, fordi kontingentet udgør ca en tredjedel af vores indtægter.

Hvad er der så sket i vores fantastiske forening i løbet af 2023?
Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året og haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har også – som sædvanlig – haft et eksemplarisk godt samarbejde med Tølløse Lokalforum. Det vil jeg godt takke dem for. Og takke formand Flemming Sommer for.

Så har året selvfølgelig været præget af de mange aktiviteter, vi har her i huset. I år vil jeg godt fremhæve det, der er et lille mirakel. Vores fællesspisning. Frivillige kokke og cafépassere har lavet mad nærmest hver torsdag – 8 år i træk. Og ser vi alene på 2023, så har de serveret næsten 2500 tallerkner mad. Nogen lunde det samme som Mariagers indbyggertal.
Fællesspisning er blevet utroligt populært. Fra der åbnes op for pladsreservering kl 17 torsdag, til der er lukket igen, går der sjældent over en time. Det svarer til en bestilling i minuttet. Så man skal være hurtig, hvis man vil have plads. Succeshistorien har en lille hage – nemlig at det er blevet så populært, at det er svært at få en af de 60 pladser. Det er der forståeligt nogen, der ærgrer sig over. Vi arbejder på, hvad vi evt. kan gøre ved det. Men der er ingen nemme løsninger på den udfordring. Det er ikke en mulighed at lave mad til flere

Koncerter, børneteater og foredrag
Fællesspisning har jo langt fra været årets eneste aktivitet i No1: Siden sidste generalforsamling har der været otte stort set udsolgte koncerter, to stand-up shows, børneteater og foredrag. På det seneste tre naturvidenskabelige foredrag live-streamet fra Aarhus universitet – om populærvidenskabelige temaer som aldring og vejrudsigten. Og der kommer flere i april.

Så afholdt vi i 2023 traditionen tro Sankt Hans for byen – men denne gang helt uden ild. På grund af tørken var der afbrændingsforbud. Arrangementet var alligevel ganske velbesøgt.
Herudover har der så været et hav af arrangementer arrangeret af de selvstændige undergrupper i Fællesskab Tølløse: Tølløse Festivalen, Klassisk Efterår, strikkecafeen, stigruppen osv. MEN de afgiver hver især deres egen beretning om lidt, så det går jeg ikke nærmere ind i her.

Renovering af sydmur
Kulturhuset No1 er idet hele taget et fantastisk hus. Ikke bare husets aktiviteter, men også bygningen, som efterhånden er blevet moderniseres og opdateret hele vejen rundt.
Vi har dog et par hængepartier, som bestyrelsen i løbet af året har brugt kræfter på. Murværk og fuger på sydsiden af huset forvitrer, og der er derfor brug for en større renovering. Samtidig trænger utætte vinduer og 3 døre til at blive skiftet ud.
Det var planen at begynde første etape af dette projekt i 2023. Vi havde derfor sat 50.000 kroner af i 2023-budgettet, men det har vist sig at blive noget dyrere end forventet. Så projektet er derfor skubbet til 2024. Vi har samtidig henlagt et noget større beløb i regnskabet for 2023 – 150.000 kroner – til formålet. Og yderligere sat et beløb af i 2024-budgettet – 75.000 kroner.
Heldigvis er vores økonomi god og stabil. Takket være tre nogenlunde lige store indtægtskilder: kontingenter, salg fra café og koncerter og indtægter fra udlejning. Udlejning i 20023 ser ud til at være gået lidt bedre end i 2022. Kontingenter er gået lidt bedre. Og det samme gælder cafésalg og koncerter – på trods af at inflationen ind i mellem har gjort det dyrt at handle.
Energipriserne er kommet ned igen – det luner også i økonomien.

Og så er der yderligere en årsag til vores gode økonomi – og det er, at det er frivillige, der varetager alle funktioner. Også dem der normalt kræver lidt specialkompencer. Det gælder bl.a. visse kommunikations- og IT-opgaver, og så gælder det kassererposten. Ift kassererposten har vi fra foreningens start været heldige, at frivillige med den rigtige baggrund som Lone Algot og Kirsten Andersen har løftet opgaven for os.

Det bliver dog anderledes i 2024. Bestyrelsen har besluttet, at vi i år betaler os fra at få løst kasserer-opgaverne. Arbejdet med økonomien i foreningen er blevet for stor en opgave at løse med frivillig arbejdskraft.

Til sidst skal det handle om det bedste i foreningen –nemlig alle jer frivillige. Fællesskab Tølløse ville ingenting være uden jer – jeres engagement, ildhu, flittighed. Nu fremhævede jeg for et øjeblik siden kokke og caféfolk. Men det er også frivillige grønne kvinder og mænd, der sørger for, at der bliver luget, klippet hæk og slået græs omkring bygningen her og lidt til.
Det er frivillige fra rengøringsgruppen, der tager rengøringen efter fællesspisning, koncerter og andre arrangementer. Skal der sættes et loft op eller males, så er der frivillige, uundværlige håndværkere, der melder sig og hjælper til med mange talenter. Endelig udføres der et stort frivilligt arbejde med administration og kommunikation. Hverken udlejning, medlemsarbejde eller hjemmeside passer sig selv. Det kræver også gode frivillige. Og så tænker I måske, at nu må han da have nævnt alle frivillige i Fællesskab Tølløse. Men nej – det har jeg ikke.
Der foregår nemlig også en hel masse i Fællesskab Tølløses intet mindre end 8 undergrupper.
 
De kommer nu med hver deres korte beretning.

Det handler om følgende grupper:
Tølløse Festivalen
Klassisk Efterår
Tølløse Erhvervsfællesskab
Tølløse Fælled

Det gamle elværk
Stigruppen
Læsegruppen
Strikkecaféen.
 
Tilbage til formanden – afrundende:
Vi er stadig i gang med bestyrelsens beretning.

Fremadrettet er planen for bestyrelsen at fortsætte med at konsolidere os – arbejde med at forbedre de tilbud, vi allerede har. Skabe endnu bedre oplevelser til koncerter og arrangementer mm.
 
Derfor vil det også være en prioritet at bakke op om Tølløse Festivalen – som er inde i en fase, hvor der skal nytænkes.
 
Og så bliver 2024 også det år, hvor vi skal fejre os selv og de frivillige bag den her fantastiske forening. Vi fylder 10 år den 19. August. Bestyrelsen har allerede booket husets lokaler i weekenden umiddelbart efter jubilæumsdagen – så vi kan fejre jubilæet sammen med frivillige, medlemmer og borgere i byen. Vi glæder os til at se jer.


Tak for ordet.
 
 (Den mundtlige beretning vil variere fra den skriftlige i
ordvalg, da den netop er mundtlig og ikke læst op af et
manuskript.)