Vi forlænger lukning af No1 og aflyser flere arrangementer

På grund af situationen med coronasmitte i Danmark forlænger vi lukningen af No1 foreløbig frem til og med 13. april 2020.
Det betyder, at en række planlagte arrangementer enten aflyses eller udskydes til et senere tidspunkt. Det handler om de følgende:

  • Cafe og fællesspisning torsdag d. 26. marts og 2. april ( d. 9. april var i forvejen en “lukkedag” )
  • Forfatteraften d. 26. marts udskydes – foreløbig til den 10. september.
  • Musikcafé – Unge musiktalenter d. 28. marts
  • Strikkecafé d. 30. marts
  • Gåtur i Gl. Tølløse, d. 13. april.
  • Blues: Holtsø & Wittrok d. 17. april – udskydes – ny dato kommer senere.

Vi følger situationen og kommer med en ny status senest 2. påskedag.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er ligesom så mange andre arrangementer udsat. Der vil komme en ny indkaldelse, så snart det kan lade sig gøre at afholde den. Indtil da fortsætter formand og bestyrelse i deres funktioner.
Der tages ingen væsentlige beslutninger, som måtte ligge ud over, hvad der er nødvendige for foreningens fortsatte basale drift.

Status for foreningen
Som det fremgår, er alle aktiviteter i foreningen aflyst / udsat. Det betyder også, at en del indtægter ikke kommer i en periode.
No1 er/har været booket til en del sammenkomster i løbet af disse måneder. Nogle få er aflyste, mens andre er stillet i bero med henblik på ombookning til senere på året.

Det er vigtigt for os at sige, at foreningen på ingen måde er i krise på grund af ophør af aktivitet / udlejning. Lejere, der ønsker at afbestille deres bookning, får indbetalt leje og depositum retur. Pengene står på 2 udskilte bankkonti.
Med hensyn til foreningens løbende driftsudgifter, har vi likviditet til at kunne køre et helt år endnu uden andre indtægter, end medlemskontingenter.

Jens Algot
Formand, Fællesskab Tølløse