Bypark er i gang – støt gerne

Så er der grønt lys til at starte første del af arbejdet med ny bypark. Maskinerne gik i gang fredag.

Holbæk Kommune har nu sagt god for, at den første del af arbejdet med byparken kan gå i gang.

Det, der starter, er den del af arbejdet, som betales af de 400.000 kroner, som Banedanmark for seks år siden betalte Holbæk Kommune for at deponere jord på den sydlige del af terrænet.

Det jorddepot reguleres nu med vores byparkplan i hånden. Det handler bl.a. om etablering af en aktivitetsplads samt udgravning til sø.

Den resterende del af projektet, som skal etablere stier, plante træer og sætte bænke op har tilsagn fra Holbæk Kommune om 575.000 kroner, men vi arbejder stadig på at skaffe de sidste penge.

Hvis du gerne vil støtte og er virksomhed, så læs her.

Hvis du ikke er virksomhed, men gerne vil støtte alligevel så læs mere her.