Fuld gang i nyt parkområde

Det er rigtig dejligt at se, at mange allerede er ude og gå tur på de nye stier på det nye parkområde mellem Kvarmløsevej og jernbanen. Selv om det jo foreløbigt stadig ligner en byggeplads.

Mange spørger hvornår det hele er færdigt.

Så her er den løse tidsplan, vi arbejder efter – den kan ændre sig afhængig af vejret.

Der er foreløbig flyttet rundt på jorden for at skabe et stort aktivitetsområde på tværs af den kommunale sti. Der er også gravet ud til en lavning, der med tiden skal blive til en mindre sø. Vinteren må vise, om naturen kan levere det vand, der skal til, eller om der er behov for at få hjælp i form af tilførsel af regnvand.

Grusstierne på tværs af arealet er ved at tage form. De bliver først gjort helt færdige til foråret, hvor det sidste lag slotsgrus lægges på.

Plantning af træer er nært forestående. Det handler bl.a. om frugttræer, egetræer og andre mere eksotiske træer. Der kan derfor komme to runder med træplantning. Første gang inden for få uger. Rigtig mange har allerede meldt sig til at hjælpe med træplantning. Tusind tak for det.

Såning af græs på aktivitetsplads og opsætning af bænke samt etablering af græsstier i området sker først i det tidlige forår.

Vil du vide mere om projektet, så gå ind på:

Fakta om bypark