Formandsskifte i Fællesskab Tølløse

Efter ni år i front for Fællesskab Tølløse trak Jens Algot sig fra posten. I stedet blev Jesper Knudsen valgt som ny formand på foreningens generalforsamling torsdag aften. Jesper Knudsen har de sidste syv år siddet som foreningens næstformand og som frivillig koordinator for Kulturhuset No1 samt været tovholder på Tølløse Fælled projektet.

Jens Algot varslede allerede sidste år, at han ville trække sig tilbage. Det samme gjorde Lone Algot, som også stopper efter ni år i bestyrelsen.

Også kasserer Kirsten Andersen valgte at stoppe efter seks år i bestyrelsen.

Følgende nye blev valgt til bestyrelsen: Bo Basbøl, Hanne Nielsen og Kirsten Andersen – som er en anden Kirsten end den afgående kasserer. Merete Skov Hansen blev genvalgt til bestyrelsen, og som suppleanter blev Brit Eriksen og Vibeke Husum genvalgt.

Også revisor Kaj Ove Jørgensen og revisorsuppleant Frank Christensen blev genvalgt.

Første æresmedlemmer

Generalforsamlingen, hvor næsten 70 medlemmer var mødt frem, vedtog at gøre Jens og Lone Algot til foreningens første æresmedlemmer. Bag forslaget stod den øvrige bestyrelse – Jesper Henriksen, Jens Højgaard Hansen, Merete Skov Hansen, Kirsten Andersen, Brit Eriksen, Vibeke Husum og den nye formand Jesper Knudsen. Begrundelsen for udnævnelsen lød sådan her:

“Jens og Lone Algot har gennem deres virke og engagement gennem mere end ni år vedholdende gjort en helt særlig og ekstraordinær frivillig indsats til gavn for Fællesskab Tølløse, foreningens medlemmer og Tølløse by. 
Det var dem, der i marts 2014 tog initiativet til den oprindelige initiativgruppe, der blev begyndelsen på Fællesskab Tølløse.
Siden har de taget hånd om foreningens samlede administration, samtidig med de har virket i foreningens bestyrelsen i hele perioden og undervejs sat deres tydelige spor i foreningens historie.”