Generalforsamling: Fællesskab Tølløse

Nu kan det endelig lade sig gøre at afholde den udsatte generalforsamling.

Generalforsamlingen i Fællesskab Tølløse foregår torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30 i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse. Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 12. august 2020, kl. 12.00. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet.

Alle er velkomne, men da der fortsat er forsamlingsbegrænsninger, må der kun være 65 personer til stede i det store lokale. Da fremmødet til vores generalforsamlinger traditionelt har ligget på mellem 50 – 60 personer, håber vi at, der bliver plads til alle. Skulle der komme mere end 65 personer, er det medlem med stemmeret, der har fortrin til pladserne.

Ønsker du at have større indflydelse

Fællesskab Tølløse er i konstant bevægelse. Vi er en projektorganisation, og det vil sige, at de ting, der kommer til at ske, er de ting, der er nogen, der har interesse i og vil tage medansvar for.

Fællesskab Tølløse tilbyder sådanne interessegrupper at blive et projekt under Fællesskab Tølløse.

Har du interesse i at være med til at udvikle Fællesskab Tølløse, oprette en interessegruppe/projektgruppe, blive medarbejder i en allerede eksisterende projektgruppe eller indgå i foreningens ledelse, vil vi meget gerne høre fra dig.

Ud over poster der skal besættes på generalforsamlingen, har vi brug for folk, som kan indgå i særlige opgaver. Vi har bl.a. brug for:

– En person, der kan tages sig af administrative ting i forhold til lovgivning og samarbejdsforhold til myndigheder og andre samarbejdspartnere.

– En person der har kompetence inden for kommunikation / markedsføring og som skal være med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse og til No1 som spillested ud over det helt lokale område.

– Flere personer, der vil være praktiske hjælpere ved koncerter / arrangementer i No1.

Kontakt formanden, Jens Algot, på telefon 22 66 72 73 eller på mail kontakt@faellesskabtollose.dk, hvis du har ønske om at være aktiv i ledelsen eller være med på andre opgaver.