Generalforsamling i Fællesskab Tølløse torsdag

Kom og vær med. Der er ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.30 i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Dagsorden ifølge vedtægterne. Ønsker du at have større medindflydelse, så er muligheden der torsdag.

Det har altid været en del af Fællesskab Tølløses tankegang, at så mange medlemmer som muligt skal bidrage i de opgaver og projekter, der igangsættes. På samme måde ønsker vi at fremsætte en bred invitation til at indgå i foreningens ledelse.

Bestyrelsen vælges nemlig på generalforsamlingen.

Men det er samtidig bestyrelsens ansvar, at der er kandidater til de poster, der skal besættes. Ud over poster, der skal besættes på generalforsamlingen, har vi brug for folk, som kan indgå i særlige opgaver. Vi har bl.a. brug for en person, der kan tages sig af administrative ting i forhold til lovgivning og samarbejdsforhold til myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Så hvis du har ønske om at være aktiv i ledelsen eller være med på andre opgaver, så kan du kontakt formand, Jens Algot, på telefon 22 66 72 73 eller mail: kontakt@fællesskabtølløse.dk,